Bảng Giá Xe Hyundai An Giang

 

Grand I10 Hatchback

Grand I10 1.2 MT Base CKD 5 cửa

Giá: 360.000.000 đ


Grand I10 1.2 MT CKD GĐ 5 cửa

Giá: 405.000.000 đ


Grand I10 1.2 AT CKD 5 Cửa

Giá: 435.000.000 đ


Grand I10 sedan

Grand I10 1.2 MT Sedan Base CKD

Giá: 380.000.000 đ


Grand I10 1.2 MT Sedan CKD

Giá: 425.000.000 đ


Grand I10 1.2 AT Sedan CKD

Giá: 455.000.000 đ


Hyundai Accent

Accent MT Base

Giá: 426.000.000 đ


Accent MT

Giá: 472.000.000 đ


Accent AT đặc biệt

Giá: 543.000.000 đ


Accent AT tiêu chuẩn

Giá: 501.000.000 đ


All New Elantra

Elantra All New 2.0 AT

Giá: 729.000.000 đ


Elantra All New 1.6 AT Tiêu chuẩn

Giá: 599.000.000 đ


Elantra All New 1.6 AT

Giá: 669.000.000 đ


Elantra All New N-line

Giá: 799.000.000 đ


All New Stargazer

Stargazer 1.5IVT Cao Cấp

Giá: 675.000.000 đ


Stargazer 1.5IVT Cao Cấp 6 Ghế

Giá: 685.000.000 đ


Stargazer 1.5IVT Tiêu Chuẩn

Giá: 575.000.000 đ


Stargazer 1.5IVT Đặc Biệt

Giá: 625.000.000 đ


Creta 2022

Creta 1.5L Tiêu Chuẩn

Giá: 620.000.000 đ


Creta 1.5L Đặc Biệt

Giá: 670.000.000 đ


Creta 1.5L Cao Cấp

Giá: 730.000.000 đ


Hyundai Tucson 2022

Tucson 2.0 đặc biệt dầu 2022

Giá: 1.030.000.000 đ


Tucson 2.0 tiêu chuẩn 2022

Giá: 825.000.000 đ


Tucson 2.0 đặc biệt xăng 2022

Giá: 925.000.000 đ


Tucson 1.6 Turbo 2022

Giá: 1.020.000.000 đ


Santa Fe

Santa Fe 2.5L Xăng Tiêu Chuẩn

Giá: 1.030.000.000 đ


Santa Fe 2.2L Dầu Tiêu Chuẩn

Giá: 1.130.000.000 đ


Santa Fe 2.5L Xăng Đặc Biệt

Giá: 1.190.000.000 đ


Santa Fe 2.2L Dầu Đặc Biệt

Giá: 1.290.000.000 đ


Santa Fe 2.5L Xăng Cao Cấp

Giá: 1.240.000.000 đ


Santa Fe 2.2L Dầu Cao Cấp

Giá: 1.340.000.000 đ


Solati

Solati

Giá: 1.080.000.000 đ


New Porter

New Porter 150

Giá: 370.000.000 đ


Cứu thương

ĐẠI DIỆN PHÒNG KINH DOANH HYUNDAI AN GIANG

Hãy gọi ngay để được tư vấn chính xác và nhận được khuyến mãi nhiều nhất.

linhhag@gmail.com